Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MovieRecords

Mô tả

This is the plugin which would help Movie Librarians to “Add Movies” instead of “Add Posts”. It also adds the Movie on BlogPage. Just install and start Adding!

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/movierecords directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/movierecords directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MovieRecords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Implemented the plugin