Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Movie Grabber

Mô tả

A great plugin to you. If you want to open a movie website, you can have a movie website with a quality information pool from two different sources and imdb. Try it now!

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/smmg-movie-grabber directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->Movie Grabber screen to configure the plugin
 4. It’s done!

Hỏi đáp

 1. How can I show the duration custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “duration”, true);

 1. How can I show the director custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “director”, true);

 1. How can I show the writer custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “writer”, true);

 1. How can I show the stars custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “stars”, true);

 1. How can I show the genre custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “genre”, true);

 1. How can I show the country custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “country”, true);

 1. How can I show the rating custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “rating”, true);

 1. How can I show the thumbnail custom field in my theme?

get_post_meta($post->ID, “thumbnail”, true);

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Movie Grabber” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No commit