Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Move category description below products for WooCommerce

Ảnh màn hình

Đánh giá

30 Tháng Mười, 2022
I have Installed this plugin in my website. and it’s successfully moved my WooCommerce category description below products, thanks for this great plugin
22 Tháng Bảy, 2022
The text is not moved below the Products after installing this plug-in.
29 Tháng Ba, 2022
I have used this plugin to my website and it’s working fine instantly. Thanks the developer for your great contributions
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Move category description below products for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp