Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Move Nav-Menu

Mô tả

A simple plugin to move the WordPress nav-menu item out of Appearance.

This way clients get access to the menus, but can still limit access to the other stuff under “Appearance”.

Cài đặt

Upload the plugin via the Add Plugins menu.

Hỏi đáp

None has been asked sir.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Move Nav-Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version