Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mourning

Mô tả

Add black ribbon and grey out the website

Features:

 • Add ribbon to the site (4 ribbon positions)
 • Grey out the website with percentage

Compatible with all browsers:

Notes

TODO

 • [ ] Localization
 • [ ] Fix all TODOs
 • [ ] Grey out switcher
 • [ ] Valid input on admin board

Contributor

 1. Install Node.js
 2. npm install
 3. npm run zip to pack the plugin

Thank you

Ảnh màn hình

 • Grey out (screenshot-1.jpg)

 • Black ribbon (screenshot-2.jpg)

Cài đặt

 1. Install the plugin via admin plugins screen or download and upload this plugin into wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Select ribbon’s position via Settings > Mourning
 4. Done

Hỏi đáp

How to use it

setup the plugin on your plugin dashboard (/wp-admin/plugins.php)

How it work

it add css filter property into body

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mourning” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 (05 Oct 2017)

 • Update tag

1.0.2 (05 Oct 2017)

 • Refactor

1.0.1 (04 Oct 2017)

 • Disable debug mode
 • Change plugin setting page’s slug

1.0.0 (04 Oct 2017)

 • First release