Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

More Taxonomies

Mô tả

This is an early beta – fixes and better documentation to come. Promise.

Cài đặt

To install More Fields:

  1. Upload the ‘more-taxonomies’ folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Setup your new post types in Settings -> More Taxonomies

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“More Taxonomies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp