Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add More Body Classes

Mô tả

“Add More Body Classes” adds classes to the body tag. The tags added are

  • locale-[locale]: ex.) locale-ja for Japanese sites, locale-en-US for default English sites.
  • page slug: page-slug-[slug]: ex.) page-slug-about for about page.
  • post type slug: ex.) testimonial-slug-nobil for a singular( ‘testimonial’ ) page with post_name “nobil”.

Cài đặt

  1. Upload the entire more-body-classes folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add More Body Classes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Commit