Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Moon Phase Widget

Mô tả

This widget displays the current moon phase, with fullness percentage.

  • Clean, simple, and responsive design fits well with any theme
  • Keeps users coming back to your site.
  • Works equally well on desktop or mobile.

Please support us by enabling a “Powered by” link.

Cài đặt

  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the Plugin from Plugins page.
  3. Add the Moon Phase Widget to any widget spaces you want to.

Đánh giá

8 Tháng Mười, 2017
This widget was designed to pull the moon phase data from https://dianagarland.com/wdget_moon_phase , but this URL is no longer valid.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Moon Phase Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp