Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Monetbil – Mobile Money Gateway for WooCommerce

Mô tả

This is the Mobile Money payment gateway for WooCommerce.

About Monetbil

Monetbil is a payment method for digital goods and services online using the Mobile Money billing service.

About the plugin

The plugin allows you to use Monetbil payment gateway with the WooCommerce plugin. The plugin uses an iframe-based form.

Features

 • Pay with MTN Mobile Money

Donations

Ảnh màn hình

 • Easy configuration.
 • Payment gateway selection.
 • Widget IFrame-based form.

Cài đặt

Installation

 1. In your WordPress Dashboard go to \”Plugins\” -> \”Add Plugin\”.
 2. Search for \”Monetbil Woocommerce Gateway\”.
 3. Install the plugin by pressing the \”Install\” button.
 4. Activate the plugin by pressing the \”Activate\” button.
 5. Open the settings page for WooCommerce and click the \”Checkout\” tab.
 6. Click on the sub tab for \”Monetbil\”.
 7. Configure your Monetbil Gateway settings.

Minimum Requirements

 • WordPress version 3.0 or greater.
 • PHP version 5.2.4 or greater.
 • MySQL version 5.0 or greater.

Recommended Requirements

 • Latest WordPress version.
 • PHP version 5.6 or greater.
 • MySQL version 5.6 or greater.

Hỏi đáp

What is the cost for the gateway plugin?

This plugin is a FREE download.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Monetbil – Mobile Money Gateway for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp