WordPress.org

Plugin Directory

Monetbil – Mobile Money Gateway for Easy Digital Downloads

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Monetbil – Mobile Money Gateway for Easy Digital Downloads

Mô tả

A Payment Gateway for Mobile Money Payments – Easy Digital Downloads.

About Monetbil

Monetbil is a payment method for digital goods and services online using the Mobile Money billing service.

About the plugin

The plugin allows you to use Monetbil payment gateway with the Easy Digital Downloads plugin. The plugin uses an iframe-based form.

Donations

Cài đặt

Installation

 1. In your WordPress Dashboard go to \”Plugins\” -> \”Add Plugin\”.
 2. Search for \”Monetbil Easy Digital Downloads Gateway\”.
 3. Install the plugin by pressing the \”Install\” button.
 4. Activate the plugin by pressing the \”Activate\” button.

EDD Settings

 1. Open the settings page for Easy Digital Downloads and click the \”Payment Gateways\” tab.
 2. Click on the sub tab for \”Monetbil\”.
 3. Configure your Monetbil Gateway settings, service key and secret.

Minimum Requirements

 • WordPress version 3.0 or greater.
 • PHP version 5.2.4 or greater.
 • MySQL version 5.0 or greater.

Recommended Requirements

 • Latest WordPress version.
 • PHP version 5.6 or greater.
 • MySQL version 5.6 or greater.

Hỏi đáp

What is the cost for the gateway plugin?

This plugin is a FREE download.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Monetbil – Mobile Money Gateway for Easy Digital Downloads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp