Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Monadic Addons For Elementor

Mô tả

Monadic Addons plugin is the free plugin for Elementor. It has most essential widgets user. list as Testimonial Slider, Team Slider, Service Card, Image Gallery, and Counter.

View Demo

Feature

 1. Testimonial Slider
 2. Team Slider
 3. Image Gallery
 4. Service Card with Icon
 5. Counter with Icon

Installation and Use

This section describes how to install the plugin and get it working.

 • Upload the plugin files to the directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 • Your Widgets will be in ‘Monadic Addons’ Elementor Category.

It’s not working

 • Step 1. Check if your Plugin is activated.
 • Step 2. Deactivate all plugins and reactivate This plugin.

Ảnh màn hình

 • teams
 • service card
 • counter
 • testimonial
 • gallery

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Monadic Addons For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp