Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mona qTranslate X Oembed Support

Mô tả

This simple plugin would improve the Oembed function that qTranslate X itself does not work well with multilingual content.

Cài đặt

  1. Upload the mona-qtranslate-x-oembed-support directory to the /wp-content/plugins/ directory via FTP
  2. Alternatively, upload the mona-qtranslate-x-oembed-support.zip file to the ‘Plugins->Add New’ page in your WordPress admin
    area
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mona qTranslate X Oembed Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release