Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Modify Lucid Navigation Tool

Mô tả

The ‘Modify Lucid Navigation Tool’ cleans up the navigation style of Lucid Theme from ElegantThemes. No animations and no sliding effects of menu items.

Cài đặt

  1. Install the Lucid Theme from ElegantThemes
  2. Upload ‘ModifyLucidNav.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Do I have to buy a licence for ElegantThemes first?

Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Modify Lucid Navigation Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 0.1