Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Modern Slider

Mô tả

Modern Slider allows anyone, beginner or expert, to simply create image slides and add the image sider to any element on a WordPress page by targeting it\’s container (selector). This allows for huge customization, as you\’re not actually placing the slider anywhere. Rather, your specifying where it goes.

Cài đặt

  1. Upload modern-slider to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Fill in the settings on the “Modern Slider” metabox on the page you\’d like the image slider to appear on.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload modern-slider to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Fill in the settings on the “Modern Slider” metabox on the page you\’d like the image slider to appear on.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Modern Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial commit