Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Modern Related Posts

Mô tả

 • Related posts displayed at the bottom of the post.
 • Generate beautiful responsive carousel slider.
 • Touch and drag the slider.
 • Provide a lot of options to set, flexible configuration appearance.
 • Display related posts via categories, tags or customize.

Read More

Ảnh màn hình

 • Demo 1
 • Demo 2
 • Demo 3
 • Admin Options

Đánh giá

17 Tháng Hai, 2017
is this supposed to be working automatically after installation? Because nothing shows up
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Modern Related Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Translated into Turkish. Thanks Dr Abdullah Manaz.

1.0.0

 • Release.