Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Only Contact Footer

Mô tả

An editable, fixed position div that sticks to the bottom of web page on mobile devices.
Options for links and icons are editable under the Settings tab in WordPress Admin.

Ảnh màn hình

  • The footer sticks to the bottom of the screen at all times.
  • The admin panel is found under settings.
  • The admin panel uses Font Awesome to choose icons.

Cài đặt

  1. Upload the mobile_contact_plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Settings for the plugin are found in the ‘Settings’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What FAQ?

Not sure.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Only Contact Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initials release
  • No known bugs