Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Frame

Mô tả

This plugin allows you to display images in a full size iPhone or iPad frame.
To display an images in a mobile device frame. Wrap image with shortcode
1. [mobileframe type=\”iphone\”] [/mobileframe] to display it in an iPhone frame.
1. [mobileframe type=\”ipad\”] [/mobileframe] to display it in an iPhone frame.

When inserting an image, or later on the edit image screen select None under “Link To”

Available types

  • iphone – iPhone 6 Black
  • ipad – iPad 1 Black

for more examples check out our website.

Ảnh màn hình

  • iPad
  • iPhone

Cài đặt

Installation is quick and simple, no configuration necessary.
Just install, activate and use the shortcodes where you want them

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Frame” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added More Devices

1.0

  • Stable Release