Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Theme Switcher

Mô tả

This plugin adds the ability to set separate themes for iPhone/iPod Touch, iPad, and Android devices.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Theme Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp