Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Device Redirection

Mô tả

Mobile Device Redirection, using detection from the MobileESP project (http://www.mobileesp.com).

See the Frequently Asked Questions for guidance on how to use the plugin.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the mobile-device-redirection directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings->Mobile Device Redirection and choose the url you what users redirected to when a mobile device encounters your page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Device Redirection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial release.