Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile Call Now

Mô tả

Mobile Call Now plugin places a Call Now button to the bottom of the screen which is only visible for your mobile visitors.
To learn more about the Mobile Call Now please see Plugin URI. See screenshot examples at http://seosthemes.com/mobile-call-now

Ảnh màn hình

  • Admin Panel view of submitted form data.

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Mobile Call Now”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

13 Tháng Bảy, 2017
We tested most of the “call now” plugins and decided to stick with this one. It is fast and easy to set up and does the job that we want. Thanks for your hard work. Webmaster for https://www.shirazilaw.com/
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile Call Now” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of plugin