Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mobile address bar color changer

Mô tả

After you install the plugin click the Settings link or go to Settings->Mobile bar color changer, click the select color field and either use the color picker or type the hex code for the color you want your bar to be.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the Settings page where you choose the color
  • A blue status and address bar on mobile example
  • A green status and address bar on mobile example

Cài đặt

  1. Upload folder to \’/wp-content/plugins/\’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Mobile address bar color changer, screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload folder to \’/wp-content/plugins/\’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Mobile address bar color changer, screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mobile address bar color changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Inital Release