Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MMX – Make Me Christmas

Mô tả

View Premium version plugin

The magic of Christmas on your wordpress website.

Surprise your visitors wonder of Christmas, Christmas Hanging and Bunting, Snow, Snowman, Christmas tree and of course Santa Claus.

FEATURES:

 • Head Items:
 1. Christmas Hanging and Bunting (1 Types, 10 Types Available in Premium)
 2. You can control display header on top of content or as background
 • Screen Items:
 1. Snow Flake (1 Types, 10 Types Available in Premium)
 2. You can control display header on top of content or as background
 • Footer Items:
 1. Snow Man (1 Types, 10 Types Available in Premium)
 2. Christmas Tree (1 Types, 10 Types Available in Premium)
 3. Santa Clause (Available in Premium)
 4. Animation for Snow Mans, Christmas Trees (Available in Premium)
 5. You can control display footer items on top of content or as background

Attention! Internet Explorer and Mozilla Firefox, not support CSS3 animation for SVG.

Ảnh màn hình

 • screen
 • screen
 • screen
 • screen
 • screen

Cài đặt

 1. Upload \mmx\\ to the \/wp-content/plugins/\\ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MMX – Make Me Christmas” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp