Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Merge + Minify + Refresh Check DIVI

Mô tả

This plugin allows the DIVI editor to work with Merge + Minify + Refresh.

Cài đặt

  1. Upload the merge-minify-refresh-check-divi folder to the /wp-content/plugins/ directory or upload the zip within WordPress
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Merge + Minify + Refresh Check DIVI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Fix issue when theme style.css is blank

1.1

  • Added support for child themes

1.0

  • Initial Release