Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ML Sticky Notes

Mô tả

Front end sticky notes plugin for WordPress. Notes are only displayed to administrators.

Ảnh màn hình

  • Sticky Notes

Cài đặt

  1. Upload the ml-sticky-notes folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it. There is no admin page, just start adding your notes on the front end (you need to be logged in as an admin) – see screen shot

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
The idea itself deserves a 5 star! Works on multisite and on category pages too (not just posts and pages)!! Good Luck!!
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ML Sticky Notes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial version