Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MKSocialLocker

Mô tả

With this plugin, you can ask your visitors to share their social accounts so they can see your content.

  • Optional Exclude logged-in users
  • No ADS
  • Faster
  • Plugin Settings Page

Ảnh màn hình

  • 1.png
  • 2.png

Cài đặt

Please follow these steps to install the plugin.

  1. Upload mkSocialLocker to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the MKSocialLocker menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Please follow these steps to install the plugin.

  1. Upload mkSocialLocker to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the MKSocialLocker menu in WordPress
Is there a plugin panel?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MKSocialLocker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp