Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MK Smart Player

Mô tả

Watch training video below for more information

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png
 • screenshot-3.png

Cài đặt

 1. Upload the entire MK-Smart-Player folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Open up a post/page and next the Add Media button there will be a new button MK Smart Player
 4. Click on it and then fill in the form and click “Insert Shortcode”
 5. You are all done. Enjoy.
 • I am open for your suggestions and feedback – Thank you for using or trying out one of my plugins!
 • Drop me a line MK Plugins on my site
 • Follow me on my Facebook page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MK Smart Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp