Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

mklasen's GF WC Country

Mô tả

This plugin simply replaces Gravity Forms’ list of countries by WooCommerce’s so that customer can register via Gravity Forms (User Registration add-on) and you can sync the country directly to Woocommerce’s checkout process.

Cài đặt

I recommend to install plugins via your WordPress Dashboard.

Hỏi đáp

No Questions yet!

Installation Instructions

I recommend to install plugins via your WordPress Dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“mklasen's GF WC Country” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • First Release