Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MK WordPress Title

Mô tả

MK WordPress Title will easily change the post/page title. You can set your own custom title for each page/post. This is very simple plugin. No use of shortcode or php function or need to edit the theme files. Just install the plugin and it is ready to use.

Cài đặt

  1. Install the plugin under wp-content/plugins/mk wordpress title
  2. Activate it and it is ready to use for you.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install the plugin under wp-content/plugins/mk wordpress title
  2. Activate it and it is ready to use for you.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MK WordPress Title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp