Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MJ Update History

Mô tả

with MJ Update History, plugins, theme and core updates and changes can be saved in the log and displayed as a list or output in various formats.(example: csv,text)

Ảnh màn hình

  • Log page
  • select menu
  • output for copy

Cài đặt

  1. Upload mj-update-history to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MJ Update History” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“MJ Update History” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “MJ Update History” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • 2018-05-07 First release

1.0.3

  • 2018-05-11 Minor modifications

1.0.4

  • 2018-08-15 Correction of translation data