Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mixlr Shortcode

Mô tả

The Mixlr Shortcode plugin allows you to easily integrate a player for a broadcast from Mixlr into your WordPress Blog by using a WordPress shortcode.
Use it like that in your blog post: [mixlr url=”http://mixlr.com/BROADCASTER/embed”]

Ảnh màn hình

  • Large Mixlr player
  • Medium Mixlr player
  • Small Mixlr player
  • Creating a player

Cài đặt

  1. Install the Mixlr shortcode plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
  2. Visit mixlr.com and go to your settings/embed page to configure and find the wordpress shortcode for your player. If you don’t have an account with Mixlr you can sign up for free.
  3. That’s it. You’re ready to go!

Hỏi đáp

Visit Mixlr Support for a selection of FAQs

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mixlr Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Initial release
  • Added screenshots of player and short code