Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mintships

Mô tả

Easily insert your Mintships lock inside the block editor.

This plugin adds an Mintships lock block inside the Embeds category.

Insert an lock by simple drag and dropping the Mintships block.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Mintships

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mintships” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp