Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mino Flatsome Title With Category

Mô tả

Plugin add add title with product category element for flatsome theme.
Please install and active flatsome theme (or child theme) before active plugin.

Ảnh màn hình

  • Title with category element
  • Title with category element option
  • Title with category view

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
From your WordPress dashboard
=1. Visit ‘Plugins > Add New’
=2. Search for Flatsome Title With Product Category.
=3. Activate Flatsome Title With Product Category from your Plugins page.

Hỏi đáp

Please contact us at https://mino.vn

Đánh giá

23 Tháng Năm, 2019
Good plugin for flatsome
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mino Flatsome Title With Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version