Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mini-Slides

Mô tả

There are hundreds of inline image gallery plugins out there. So this is mine: The Mini-Slides Plugin.

 • it is really lightweight, slick and simple (and therefore easy customizable)
 • integrates with the wordpress upload feature
 • integrates with Lightbox2 for WordPress

Ảnh màn hình

 • Display a minimalistic slideshow of your images attached to you post
 • Create Templates
 • Set a default Template
 • Manage your Templates

Cài đặt

 1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
 2. activate the plugin within you WordPress Administration Backend
 3. Write or edit a post or page and upload images to that page via the editor’s upload form
 4. Make use of [ minislides ] within the page’s content

Note: template template tag is deprecated. No minislides within the sidebar until widget support with the next release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mini-Slides” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp