Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MindValley Shortcut Framework

Mô tả

A framework to add additional shortcut keys to the post editor page.

E.g.

  • Ctrl+Alt+p = Publish
  • Ctrl+Alt+s = Save Draft
  • Ctrl+Alt+l = Preview

Modify key mappings under Settings > MV Shortcut.

Works on PC and Mac.

Ảnh màn hình

  • Dynamic Key Mappings

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MindValley Shortcut Framework” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial version with 3 available actions :-
* Preview Changes
* Publish
* Save Post

0.1.1

  • Tidy up code

0.1.2

Additional features:
* If post already publish, the saving hotkey = publish hotkey

0.1.3

WordPress tagging issue