Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Minapper wechat search

Mô tả

提交微信小程序的页面和内容到微信搜一搜

详细介绍: https://www.watch-life.net/wordpress/minapper-wechat-search.html

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. 上传 minapper-wechat-search目录 到 /wp-content/plugins/ 目录
  2. 在后台插件菜单激活该插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Minapper wechat search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • 增加测试数据提交和删除功能

1.1

  • 修改图片地址

1.0

  • 调整菜单图标

0.8

  • 提交wordpress插件库

0.5

  • 初始版本