Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mihdan: Dialogs For Yandex

Mô tả

Плагин добавляет виджет Яндекс.Диалоги на сайт.

Яндекс.Диалоги — это платформа для разработчиков, которая позволяет добавлять сценарии общения с пользователями на сервисы Яндекса.

Ảnh màn hình

  • Отображение виджета на сайте
  • Страница настроек плагина

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/mihdan-yandex-dialogs directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Yandex Dialogs screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Как мне узнать свой guid?

Перейдите на страницу опубликованных диалогов, щёлкните по нужному диалогу и из поля “Идентификатор диалога” скопируйте нужный guid.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mihdan: Dialogs For Yandex” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Mihdan: Dialogs For Yandex” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Mihdan: Dialogs For Yandex” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1 (30.06.2020)

  • Исправлены ошибки
  • Обновлены поддерживаемые версии WP

1.0.0 (28.08.2019)

  • Инициализация плагина