Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Message Hub

Mô tả

Message Hub is a message pusher plugin that support forward messages to Message Hub

After activation of the plugin, you’ll find Message Hub on the WordPress settings admin screen menu.

For more detailed information, please refer to the Message Hub documentation page.

Cài đặt

  1. Upload the entire message-hub folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire message-hub folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Message Hub” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Inital version: support contact form 7