Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Moodgiver Redirect

Mô tả

Simply create redirect post/page with mg Redirect. Using only a shortcode with few parameters
you can control redirect from your post/page. No settings required.

You have the following options:

  • redirect post/page to an internal/external url
  • redirect a post/page to an internal/external url only to user not logged in

Usage

[mg_redirect page=”/your_page or path”] = redirect to a url in your current domain
[mg_redirect home=”http://example.com” page=”/about”] = redirect to http://example.com/about
[mg_redirect page=”/your_page or path”] login=”1″] = redirect to a url in the current domain only to users not logged in

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload mg-redirect.php to the /wp-content/plugins/mg-redirect directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Moodgiver Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0