Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Metrika

Mô tả

Metrika allow you insert counter code for YandexMetrika and Google Google Analytics to your blog.

Cài đặt

Upload the Metrika plugin to your blog

Activate it and enter code from Yandex or Google

This is done! Code will inserted in footer of your blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Metrika” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version

1.1

  • Add translate to russian

1.2

  • Check settings and show notice