Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MetaBox Creator

Mô tả

Advanced tool to easily create meta boxes.

Cài đặt

  1. Download the plugin zip archive.
  2. Extract it in your wp-content/plugins folder or upload via admin panel.
  3. Browse to your plugins section and active the plugin

Hỏi đáp

Soon…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MetaBox Creator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release