Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mesa Mesa Reservation Widget

Mô tả

Reservation widget for Mesa Mesa restaurant software

Cài đặt

  1. Upload mesa-mesa-reservation-widget/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set your Guestserve ID in the settings page.
  4. Place [mesa_mesa_widget] in your templates. See futher customization options on the settings page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mesa Mesa Reservation Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.