Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Merry Christmas Everyone

Mô tả

Christmas is the season for kindling the fire of hospitality in the hall, the genial flame of charity in the heart.

The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other.

May Peace be your gift at Christmas and your blessing all year through!

Merry Christmas Everyone

Send Karaoke Greetings this Christmas using HTML5 Lyrics Karaoke Player

Ảnh màn hình

  • Santa flying over website

  • Santa giving gifts

  • Admin merry christmas everyone

Cài đặt

  1. Upload the merry-christmas-everyone folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu
  3. Navigate to ‘Santa Here’ menu from admin panel

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Merry Christmas Everyone” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp