Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Merge Tags

Mô tả

This plugin is outdated. Use Term Management Tools instead.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Merge Tags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp