Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mercenary Theme Modifications Automatic Importer

Mô tả

Mercenary Parent Theme Modifications Automatic Importer for Custom Child Themes

Import your Parent Theme modifications into your Child Theme quick and easy!

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Activate your functional Child Theme plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  4. Your modifications are cloned. Deactivate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Activate your functional Child Theme plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  4. Your modifications are cloned. Deactivate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
Bet you don’t have one…

It just works!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mercenary Theme Modifications Automatic Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.