menu-items-visibility-control

Mô tả

This plugin has been closed as of 28 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

1 Tháng Chín, 2022
Note for anyone not familiar with conditional tags: is_single relates to posts and is_page relates to pages. 🙂
2 Tháng Ba, 2021
Решил мои задачи, автор плагина ангел.
Đọc tất cả 69 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Item Visibility Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Menu Item Visibility Control” đã được dịch qua 29 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Menu Item Visibility Control” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.