Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Menu Humility

Mô tả

Some plugins (I’m looking at you, Automattic) put top level nav menus in the first menu group, right under “Dashboard.” This is annoying. These things are invariably less important than your posts, pages, comments, etc. This simple plugin (with no UI) shoves these line-cutting menus to the bottom, where they belong.

Cài đặt

  1. It should just work when you activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. It should just work when you activate it.
Does this plugin solve an annoying problem?

Yes.

What if my plugin lets the user choose where to put the menu?

Then you should contact me so I can whitelist your menu item. Also, bless you, my child.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks, JetPack and a few other plugins were fighting for space at the top of my admin menu. This put them back in their place, so to speak. Works great. Thank you!
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Humility” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.1

  • Bump

0.3

  • Don’t shove WP Help menu to the end, as it is there by the user’s choice

0.2

  • Fix typo in first version

0.1

  • First version