Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Menu Exporter

Mô tả

WordPress Menu Exporter lets you only export your WordPress Menus (like you can with Posts, Pages etc). The WordPress Menu Exporter plugin will also export and pages / terms that are referenced in yoru WordPress Menu.

Cài đặt

  1. Upload the menu-exporter folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the Menu Exporter plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Export your menus via Tools -> Export in the WordPress admin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the menu-exporter folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the Menu Exporter plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Export your menus via Tools -> Export in the WordPress admin

Đánh giá

8 Tháng Mười Một, 2017
It does not work. The actual menu options does not follow. If I have to add pages etc. to the menu it becomes useless.
20 Tháng Tư, 2017
I just used it to transfer my nav menu from one account to another and it worked fine.
5 Tháng Ba, 2017
I've been using this earlier and thought it wouldn't work since it hasn't been updated since then. But it did and I'm just so relieved 😉
Đọc tất cả 37 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Menu Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp