Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Menu Cart Divi

Mô tả

This plugin adds a new Module in the Divi Builder. The module allows you to show a menu cart icon with item count and price for your WooCommerce cart. You can use the module any where inside the Divi Builder. You can use it to show a cart icon with item count inside the Theme Builder Header or anywhere else in the Divi. The module can be used be enhance the ecommerce experience on your website.

Features
*Show Item Count
*Show Price
*Show/Hide Icon
*Change Item/Items text
*Set styles for icon and text

The settings for the plugin are at Dashboard > Divi Menu Cart. The styles for the price, item text and icon have to be set in module settings.

Plugin Links
Divi Menu Cart Plugin Page
Divi Menu Cart Documentation
Add Cart Icon With Item Count and Price In Theme Builder with Divi Menu Cart Module (Getting Started Guide)

More Free Divi Plugins
Divi Overlay on Images Module
Divi Flip Cards Module
Divi Post Carousel Module
Divi Breadcrumbs Module
Divi Image Carousel

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload .zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins page in your WordPress Dashboard.

Hỏi đáp

Where can I access the module?

After you activate the plugin a module should automaically appear in the module list. The name of the module is Menu Cart. You will also see a new top level menu item in your dashboard by the name of Divi Menu Cart. Check the screenshot.

Đánh giá

14 Tháng Một, 2024
Finnaly. I found just what I need it! It works with newest Divi (4.23.4) and Woo (8.4.0)
17 Tháng Chín, 2023
Works perfectly ! Simple & efficient !
20 Tháng Mười, 2022
This is good plugin.
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Menu Cart Divi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Menu Cart Divi” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Menu Cart Divi” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

=1.1=
* Set default values for the content. The content, price and item count will be displayed if options are not saved in database.

=1.0.0=
* First Commit