Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mendeley Profile Plugin

Mô tả

The plugin allows to display publications, professional experience, cv, education and research works registered in your Mendeley profile. It also lets you configure which parts you want to be visible and which are not.

Major new features in Mendeley Profile Plugin 1.0 include:

 • Compatible with public profiles Mendeley
 • Display Mendeley User Profile
 • Select which parts of your profile will be visible

Ảnh màn hình

 • Plugin Adjustments
 • Place [mendeleyprofileplugin] in the page you want
 • View Profile
 • View publications

Cài đặt

 1. Install Mendeley Profile Plugin
 2. Configure Adjustments – Set the visible parts of the profile and publications
 3. Save Adjustments
 4. Post your profile and publications on any page of wordpress. Place –> [mendeleyprofileplugin] <– in the page or post you want.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mendeley Profile Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • New Mendeley Profile Plugin