MemorialDay

Mô tả

「特殊节日使用」在国家公祭日、全国哀悼日时网站增加灰色滤镜

作者博客

沈唁志

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the folder MemorialDay to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s all

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MemorialDay” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Support WordPress 5.6

1.0.1

  • Fix time zone setting

1.0.0

  • First version